Verksamhetspolicy

 

 

 
 

  • Vi förstår att vi måste lyssna på våra kunders behov, att vi skall vara effektiva i vår verksamhet för att vara hållbara, leverera mervärde och skapa tillväxt.
  • Vi använder vår unika tekniska kompetens för att skapa kundanpassade processer som ökar våra kunders konkurrenskraft.
  •  

  • Vårt ledningssystem beskriver hur vi systematisk ska bedriva en effektiv kvalitetssäkring, ständiga förbättringar samt långsiktig hållbarhet.
  • Detta för att de förstår resultatet av sin insats, att vi ger dem möjlighet att påverka sitt arbete och sin situation och att vi som arbetsgivare bryr oss om dem.