Trevlig sommar!

Vi har stängt för semester veckorna 29-30, och producerar

Trevlig Sommar!

med begränsad kapacitet vecka 28 och 31. Notera också att ingen e-post kommer läsas under vecka 29-30.

För akuta ärenden under vecka 29-30 kan du nå oss enligt följande:

Vecka 29: Pierre Ericsson
mobil: +46 (0) 70 888 6708
(pierre.ericsson@springsystems.se)

Vecka 30: Håkan Muhr
mobil: +46 (0) 70 435 4609
(hakan.muhr@springsystems.se)