Stororder när Spring Systems fortsätter växa

I dagarna har Spring Systems säkrat en ny strategisk storaffär till en av våra största kunder inom tysk fordonsindustri.

Affären är ett resultat av gediget kunnande och ett effektivt produktionsupplägg i kombination med goda och långsiktiga kundrelationer. Affären är totalt sett värd omkring 70 MSEK och innebär såväl nyinvesteringar som tryggad sysselsättning samt att vi skapar resurser till fortsatta investeringar i produktionsutrustning. Affären ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi säger Håkan Muhr, försäljningschef.