Spring Systems växer med nya kunder

Sedan 2013 arbetar Spring Systems med en tydlig tillväxtstrategi som genomsyrar hela verksamheten. Nya kunder beräknas stå för en stor andel, samtidigt kan befintliga kunder dra nytta av vår ökade kompetens.

I nästan alla typer av produkter finns en fjäder eller bockad tråd. Vi kan hjälpa företag inom allt från fordons- till designindustrin. Spring Systems eftersträvar en breddad kundbas både när det gäller branscher och storlek på företag.

Våra styrkor: snabbhet, dialog och kvalitet
Spring Systems har goda förutsättningar att nå sina tillväxtmål enligt Håkan Muhr, försäljningschef. Han talar varmt om företagets styrkor:

Muhr– Vi är väldigt snabba. Prototyper kan fort tas fram och testas. Vi har hela tiden en tät dialog med kunderna. Konstruktionsavdelningen samarbetar med kunden för att få fram en bra produkt. Vi är experter på fjädrar och trådbockning, vilket innebär att vi ibland kan ta fram billigare och bättre produkter än ursprunglig design. Här kommer vi in på ytterligare en styrka, nämligen kvaliteten. Vår kunskap och erfarenhet hjälper oss att ta fram bästa möjliga produkter. Spring Systems är ISO-certifierade enligt ISO TS 16949, ISO 9001 samt ISO 14001, vilket är en kvalitetsstämpel.

Samarbetsvilja och kommunikation
En annan viktig styrka är samarbetsviljan inom företaget. Alla jobbar hela tiden för att tillsammans hitta optimala lösningar för kunden.

– Kommunikationen är tät mellan försäljning, maskinoperatör och konstruktionsavdelning. Det innebär smarta lösningar avseende design, teknik och pris. Ju tidigare vi kommer in i projektet, desto mer kan vi tillföra, säger Håkan Muhr.

Satsningen på nya kunder medför fördelar även för befintliga kunder. En breddning av branscher, ny kunskap och inköp av fler verktyg och maskiner innebär att vi kan erbjuda ännu bättre service.