Ny Key Account Manager

Som ett led i vårt strategiarbete har vi förstärkt vår organisation och rekryterat en ny Key Account Manager, Johan Thörnqvist. Johan har många års erfarenhet inom försäljning och marknadsföring.  Närmast kommer Johan ifrån en tjänst som produktchef på ett större företag inom tillverkningsindustrin.

Vi hälsar Johan välkommen till Spring Systems

JT