Möt Henrik Hagens

Ända sedan jag tog över företaget efter min far har ambitionen att fortsätta expandera verksamheten varit tydlig. Jag driver nu företaget i 3:e generationen som startades av min farfar, Knud Hagens, 1945.

Spring Systems i Torsås AB, Sverige blev i april 2017 en del av Hagens Spring Group. Vi har länge varit klara över att Spring Systems skulle passa perfekt in i vår koncern – Hagens Spring Group – eftersom vi dels önskar växa med befintliga och nya kunder, men också önskar att erbjuda fler produktmöjligheter till våra kunder – befintliga som nya. Genom Spring Systems stärker vi också vår närvaro inom automotive-industrin som är en fokusmarknad för vår verksamhet.

Vi planerar att fortsätta investera både i fabrikerna i Danmark och Kina, men också speciellt i Spring Systems. Detta har redan blivit tydligt genom köpet av en Bihler GRM NC som beskrivs i detta nyhetsbrev.

Vi är också i full gång med att besöka våra kunder och presentera våra nya möjligheter. När jag besöker kunderna bekräftas att vår strategi ligger helt i linje med kundernas önskemål – färre leverantörer, högkvalitativa produkter och konkurrenskraftiga priser. Spring Systems har redan tillfört Hagens Spring Group många kompetenser som vi alla kan dra nytta av.

Jag vill gärna önska alla våra kunder en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Vi glädjer oss till att fortsätta den goda utvecklingen under 2018.

Henrik Hagens, CEO, Hagens Spring Group