Lokalt samarbete kring ny automatiseringsutrustning

Spring Systems samarbete med lokala företagen Yaskawa och TM Design & Installation, TDMI, ger större kontroll över tillverkningsprocessen av säkerhetsbyglar och högre kvalitet på slutprodukten.
Projekt 150x150Samarbetet sker kring en automatiserad robotcell för svetsning av en säkerhetsbygel till ett huvlås till bilindustrin. Medan Spring System driver projektet levererar våra lokala grannar Yaskawa robotcellen och TMDI svetsfixturen. Närheten ger fördelar i såväl tillverkningsprocessen som för kunden.

– Vi kan ha en bra kommunikation, vi kan lätt träffas för att ha till exempel konstruktionsgenomgångar på plats. Det gör att det hela blir mer rätt från början och vi undviker obehagliga överraskningar som det kan bli när kravspecifikationer ska tolkas från distans, säger Johan Gustavsson, teknikchef och projektledare, Spring Systems.

I huvudsak bygger utrustningen på två hanteringsrobotar och en svetsrobot. Övriga automatiserade beståndsdelar är in- och utmatningssystem samt två svetsfixturer med autoeject-funktion. Inmatningsmagasinet matar in de ingående detaljerna, där ett visionsystem lokaliserar dem så att hanteringsroboten kan hämta dem och lägger dem i en buffertstation. Den andra hanteringsroboten laddar sedan svetsfixturerna, varpå svetsroboten svetsar bygeln komplett. Den färdiga bygeln lyfts därefter ur fixturen automatiskt och transporteras ut och kontrolleras och jg2packas av våra duktiga operatörer.
– Det är en kul utmaning med hög tekniknivå som gör av att vi ligger i framkant av utvecklingen. Utrustningen höjer vår tekniska nivå och i förlängningen ger den en säkrare kvalitet i det i levererar.