Komponenter

En av våra styrkor är komponenter med flera ingående detaljer, där vi kombinerar våra olika processer (spinning, tråd, svetsning, pressning, montering). Ibland gör vi allt själva, men vid behov tar vi hjälp av duktiga underleverantörer för delkomponenter och ytbehandling. I vilket fall kan vi garantera dig en färdig produkt av högsta kvalitet.

Bältesbygel
- Pressning
- Trådbockning
- Robotsvetsning
- Ytbehandling

Komponenter

Korg
- 3 bockade tråddetaljer
- Robotsvetsning
- Ytbehandling

Komponenter

Värmeelement - 12/24V för Dieselmotorer
- Trådbockning
- Svetsning
- Montering
- Funktionstest

Komponenter

Bygel
- Bockad tråd
- Pressning
- Robotsvetsning
- Ytbehandling

Komponenter

Nackfjäder med kylfunktion
- Pressning
- Spinning
- Planslipning
- Svetsning

Komponenter

Hängare – Avgassystem
- Bockning av tråd
- Robotsvetsning
- Pressning

Komponenter

Säkerhetsspärr – Motorhuv
- Pressning
- Spinning
- Ytbehandling
- Montering

Komponenter