Komponenter

En av våra styrkor är komponenter med flera ingående detaljer, där vi kombinerar våra olika processer (spinning, tråd, svetsning, pressning, montering). Ibland gör vi allt själva, men vid behov tar vi hjälp av duktiga underleverantörer för delkomponenter och ytbehandling. I vilket fall kan vi garantera dig en färdig produkt av högsta kvalitet.

Bältesbygel
- Pressning
- Trådbockning
- Robotsvetsning
- Ytbehandling

Korg
- 3 bockade tråddetaljer
- Robotsvetsning
- Ytbehandling

Värmeelement - 12/24V för Dieselmotorer
- Trådbockning
- Svetsning
- Montering
- Funktionstest

Bygel
- Bockad tråd
- Pressning
- Robotsvetsning
- Ytbehandling

Nackfjäder med kylfunktion
- Pressning
- Spinning
- Planslipning
- Svetsning

Hängare – Avgassystem
- Bockning av tråd
- Robotsvetsning
- Pressning

Säkerhetsspärr – Motorhuv
- Pressning
- Spinning
- Ytbehandling
- Montering