Bladfjädrar

plate_springsBladfjädrar tillverkas av ett fjädrande bandmaterial

Bladfjädrar tillverkas i ett platt fjädrande stålmaterial som oftast kräver någon form av verktyg.
Variationsmöjligheterna är mycket stora när det gäller t.ex. materialtjocklek, geometri och bockningsradie.

Kontakta oss för just ditt behov!

Till översikt av våra olika fjädrar