Mörkläggning i produktion

Under sommaren har en ny automatiserad produktionscell More