Årets miljöpris till Spring Systems ägare

Torsås Kommuns miljöpris 2013 har tilldelats Lena Ovesson, Spring Systems med följande motivering:

”En eldsjäl som brinner för både kommuninvånares välmående samt en företagsutvecklande region där ett ambitiöst miljöarbete sätts i fokus, med målet ” en hållbar framtid” i sikte. Ett föredöme för andra företag och invånare.

Lena Ovesson, Spring Systems – ett bevis på att ingenting är omöjligt!”

Miljöpriset syftar till att främja och uppmärksamma insatser inom miljöskydd, hälsoskydd och naturvård samt avser att visa uppskattning och ge uppmärksamhet åt de som aktivt verkar för en god miljö i Torsås kommun.