Ägaren berättar

Lena Ovesson om varför hållbarhet är en grundplåt i allt Spring Systems gör.
– I ägardirektivet står bland annat att Spring Systems ska drivas och utvecklas ur ett hållbarhetsperspektiv. Lena OvessonHållbarhet kan låta väldigt klyschigt men hos oss ligger det en tanke bakom det. Det är också något våra kunder ställer krav på, säger Lena Ovesson, ägare av Spring Systems.
Hos oss på Spring Systems handlar hållbarhet om att upprätthålla ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt tänk i alla processer. Ekonomisk hållbarhet krävs för att behålla vår konkurrenskraft för att investera, i utrustning eller kompetensutveckling. Målet är en långsiktig lönsamhet och högsta kreditvärdighet.
Social hållbarhet förutsätter en ansvarstagande personalpolitik och Lena Ovesson lägger stor vikt vid sunda och ärliga relationer med medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter. Ur ett miljöperspektiv ser vi hållbarhet utifrån både arbetsmiljö och yttre yttermiljö. Målet är att minska negativ miljöpåverkan i alla våra processer.
– Det här låter ju väldigt självklart, alla vill väl jobba så. Men det gäller att tänka till och ha det med oss som en grundplåt i allt vi gör. Vi frågar oss alltid om det vi gör är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart? Kan vi svara ja på alla frågor är det ju enkelt. Kan vi svara ja på två av tre frågor behöver vi fundera lite till och om vi inte kan svara ja på någon av dem, då får vi tänka om, säger Lena Ovesson.
Hon menar att hållbarhet i ett led ofta ger positiva hållbara konsekvenser i andra led. Med ett ekonomiskt hållbart arbete kommer det miljömässig hållbarhet ofta in i beräkningarna per automatik. Och den bästa lösningen där är ofta det som också Sustainableär mest socialt hållbart.
– Ett exempel på hållbart arbete gäller våra inköp, där lokala leverantörer används där det är möjligt. Det värnar dels om bygdens utveckling. Dels är det miljömässigt hållbart då vi slipper långa transporter – vilket också har ekonomiska fördelar. Tänker man på det hänger allt detta väldigt mycket ihop, konstaterar Lena Ovesson.