Mät- och kvalitetstekniker

Spring Systems söker en mät- och kvalitetstekniker till vår fabrik i Torsås. Arbetsuppgifterna är huvudsakligen att ansvara för alla förekommande arbetsuppgifter i vårt mätrum (se arbetsbeskrivning nedan).

Vi söker en person med erfarenheter av kvalitetsarbete och mätteknik inom tillverkande industri. Goda kunskaper i Engelska i tal och skrift samt kunskaper i produktionsteknik är meriterande. Beroende på vilken bakgrundskunskap vår nya medarbetare har så kommer utbildningsinsatser att genomföras både som interna men också externa utbildningar.

ARBETSBESKRIVNING
Ansvarar för att i tilldelat ansvarsområde vara insatt i och följa och förbättra vårt verksamhetssystem och mål samt beakta kundkrav, lagar & förordningar.

Ansvarar för alla förekommande arbetsuppgifter i mätrummet bl a. PPAP-mätning, fixturmätningar, kalibrering, årlig PPAP, MSA, mätsupport till produktion, marknad, inköp och teknik.

Ritningsläsning, mätteknik, utvärdera/tolka resultat.
Vara förtrogen med statistisk processtyrning (SPC)
Programmering och handhavande av:
– Koordinatmätmaskin DEA Mistral. (PCDMIS)
– Kapabilitetsstudier (PMAR)
– Fjädervåg
– Led-2D
– Vridfjäderprovare (Istron 55MT)
– Hårdhetsmätare
– Kalibrering (KSKAL alt. Monitor)
– Profilprojektor
– Övrig traditionell mätutrustning som skjutmått, mikrometer, vinklar etc.
– Visionsystem i produktionen

Initiera och genomföra förbättringsprojekt inom mät – & kvalitetsteknik.
Föreslå, genomföra och utvärdera mättekniska lösningar och metoder som förbättrar arbetsmiljön, effektiviserar processer och flöden

Svar önskas snarast dock senast 10 november 2018.

Information om tjänsten lämnas:
Kvalitetschef
Torgny Palmqvist
Tel: +46 486 446 26
Mobil: +46 73 980 81 61
E-post: torgny.palmqvist@springsystems.se

Ansökningar lämnas till:
Miljö-/Personalchef
Göran Appert
Tel: +46 486 446 29
Mobil: +46 70 218 69 79
E-post: goran.appert@springsystems.se